Gubała, M. (2022) „Administracyjne kary pieniężne w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(3), s. 167–187. doi: 10.26399/iusnovum.v16.3.2022.32/m.gubala.