Kunert-Diallo, A. (2022) „Ekonomiczna regulacja przewozów lotniczych w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(3), s. 110–129. doi: 10.26399/iusnovum.v16.3.2022.29/a.kunert-diallo.