Rzewuska, M. (2022) „Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(3), s. 45–62. doi: 10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska.