Kulesza, C. (2022) „Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(2), s. 39-56. doi: 10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza.