Stefańska, B. J. (2022) „ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 117–132. doi: 10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska.