Kania-Chramęga, A. (2022) „REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 102–116. doi: 10.26399/iusnovum.v16.1.2022.6/a.kania-chramega.