Rogalski, M. i Szustakiewicz, P. (2022) „POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 59–82. doi: 10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz.