Balcarek, S. (2022) „KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 45–58. doi: 10.26399/iusnovum.v16.1.2022.3/s.balcarek.