Jasiuk, E. i Wosiek, R. (2022) „CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 27-44. doi: 10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek.