Ślebzak, K. i Zieliński, M. J. (2022) „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(1), s. 5–26. doi: 10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk.