Stefański, R. A. (2021) „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 15(3), s. 105-132. doi: 10.26399/iusnovum.v15.3.2021.24/r.a.stefanski.