Kasprzyk, P. (2021) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 15(2), s. 141–151. doi: 10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk.