Szustakiewicz, P. (2021) „Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 15(2), s. 41–50. doi: 10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz.