Kruk, M. (2021) „Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 15(2), s. 5–24. doi: 10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk.