Leżak, K. (2011) „Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 5(2), s. 39-50. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/123 (Udostępniono: 22styczeń2022).