Tkaczyk-Rymanowska, K. . (2021) „Refleksje na temat art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na tle karnoprawnym i konstytucyjnym”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 15(1), s. 47–66. doi: 10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska.