Dąbrowski, J. A. (2020) „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 14(4), s. 205–215. doi: 10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski.