Sosik, R. (2020) „Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 14(4), s. 66–79. doi: 10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik.