Gadecki, B. (2016) „Nowe regulacje dotyczące problematyki zabytków w związku z wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(4), s. 186-195. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1175 (Udostępniono: 29wrzesień2023).