Dąbrowski, Łukasz D. (2016) „Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(4), s. 157–169. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174 (Udostępniono: 29 luty 2024).