Kosonoga-Zygmunt, J. (2016) „Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(4), s. 133-143. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1171 (Udostępniono: 29wrzesień2023).