Gil, D. (2016) „Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(4), s. 120–132. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1169 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).