Ryszard A. (2016) „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(3), s. 357-378. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1160 (Udostępniono: 4październik2022).