Natalia (2016) „Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(3), s. 329–346. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1158 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).