Lidia (2016) „Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(3), s. 228-253. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1154 (Udostępniono: 4październik2022).