Remigiusz (2016) „Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. )”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 10(3), s. 121–135. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148 (Udostępniono: 27 luty 2024).