Sadowski, P. (2020) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 14(1), s. 179–193. doi: 10.26399/iusnovum.v14.1.2020.10/p.sadowski.