Tóthová, M. (2020) „Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 14(1), s. 17–34. doi: 10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova.