Czerwińska, D. (2020) „Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 14(1), s. 79-94. doi: 10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska.