Sobota, M. i Jawecki, B. (2019) „Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(4), s. 114–134. doi: 10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki.