Dzierżanowski, W. (2019) „Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(3), s. 210–222. doi: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.38/w.dzierzanowski.