Goldiszewicz, A. (2019) „Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(3), s. 195-209. doi: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz.