Drozdek, A. (2019) „Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(3), s. 177–194. doi: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek.