Błoński, M. (2019) „Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(3), s. 134–153. doi: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski.