Stefańska, B. (2019) „Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu ze względu na właściwości przedmiotu czynności wykonawczej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(3), s. 17-32. doi: 10.26399/iusnovum.v13.3.2019.29/b.j.stefanska.