Bielski, K. i Szustakiewicz, P. (2019) „Ordynator jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(2), s. 194-206. doi: 10.26399/iusnovum.v13.2.2019.22/p.szustakiewicz/k.bielski.