Kremens, K. (2019) „Grand Jury (Wielka Ława Przysięgłych) a udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym na tle sprawy U.S. v. P. Manfort and R. Gates”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 13(1), s. 212-234. doi: 10.26399/iusnovum.v13.1.2019.12/k.kremens.