Łucarz, Katarzyna. 2017. „Przepadek a Instytucja Umorzenia postępowania Z Art. 62a Ustawy O przeciwdziałaniu Narkomanii”. Ius Novum 11 (3). Warszawa, Poland:74-87. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/962.