Stefański, Ryszard. 2017. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego W Zakresie Prawa Karnego Materialnego Za 2016 R”. Ius Novum 11 (3). Warszawa, Poland:198-220. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/953.