Zimna, Małgorzata. 2015. “Kształtowanie Się Instytucji Obrony Obligatoryjnej W świetle Ostatnich Zmian Kodeksu Postepowania Karnego”. Ius Novum 9 (4). Warszawa, Poland:32-47. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/414.