Zaleśny, Jacek. 2015. “Prawo UE I porządek Konstytucyjny państw członkowskich. Problemy Konkurencji I Wzajemnych Relacji - Recenzja”. Ius Novum 9 (4). Warszawa, Poland:209-13. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/413.