Nowakowski, Michał. 2015. “Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 26 Czerwca 2013 R. Sygn. Akt K 33/12”. Ius Novum 9 (4). Warszawa, Poland:154-68. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/412.