Dąbrowski, Rafał. 2015. “Ustalanie Stanu Faktycznego W Procesie Cywilnym W świetle Zmian obowiązujących Od Dnia 3 Maja 2012 Roku Na przykładzie Art. 207 k.p.C.”. Ius Novum 9 (4). Warszawa, Poland:118-33. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/409.