Głogowska, Magdalena. 2015. „Obiektywne różnicowanie pracowników a Sprawy Z Zakresu Dyskryminacji płacowej Ze względu Na płeć”. Ius Novum 9 (3). Warszawa, Poland:85-105. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/406.