Wąsek-Wiaderek, Małgorzata. 2015. „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego «kreujących» środek odwoławczy W Postepowaniu Karnym: Analiza Wykonania Wyroku W Sprawie K 30 11 Przez sądy orzekające W Sprawach Karnych”. Ius Novum 9 (3). Warszawa, Poland:31-55. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403.