Stefański, Ryszard. 2015. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego W Zakresie Prawa Karnego, Prawa Karnego Skarbowego I Prawa Wykroczeń Za 2014 R”. Ius Novum 9 (3). Warszawa, Poland:153-89. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/399.