Szczepanik, Rafał. 2015. „Projekt Ustawy «Przepisy ogólne Prawa Administracyjnego» Widziany Okiem Cywilisty”. Ius Novum 9 (3). Warszawa, Poland:129-52. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/398.