Wyrembak, Jarosław. 2013. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 18 Stycznia 2013 Roku V ACa 730 13”. Ius Novum 7 (2). Warszawa, Poland:211-19. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/217.