Szczepańska, Ilona. 2013. „Rozwiązania O Charakterze Prorodzinnym W Polskiej Konstrukcji Podatku Dochodowego Od osób Fizycznych nieprowadzących działalności Gospodarczej”. Ius Novum 7 (2). Warszawa, Poland:143-73. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/215.