Radecki, Wojciech. 2013. „Czeska Ustawa O odpowiedzialności Karnej osób Prawnych”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:42-63. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/208.